Saturday, 15 August 2015

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) ในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบพัฒนา ผลงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล บ้านมะพลับดก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ออกแบบแบรนด์ใหม่ชื่อ อินทร์มงคล โดยการ บรรยาย นำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ การร่วมวิพากษ์ การร่วมแสดงความคิดเห็นแบบสนทนากลุ่มย่อย และส่งมอบชุดทดลองตลาดให้ไปดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจที่เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ต่อไป 6-8-2558 ทีมงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 1.นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ 2.นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ช่วยวิจัย นายคณาศักดิ์พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี นางสาวบุญญานุช วิชาชัย สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Monday, 6 July 2015

Official Website

ติดต่อหรือดูข้อมูลของเราจากเว็บไซต์ผู้ประกอบการ 
ที่นี่คือเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเรา ทุกคนสามารถเข้าชม เพื่อติมตามข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง ในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางเรามี พร้อมกับสไลด์ภาพกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำผ่านมาทั้งหมด ทั้งนี้ยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้อีกด้วย

ติดตามพวกเราได้ที่ลิงค์เว็บไซต์ด้านล่างครับ
http://inmongkol-incense-groupe.thaicommercestore.com/

Monday, 29 June 2015

การออกแบบตราสัญลักษณ์

"การออกแบบตราสัญลักษณ์ ธูปหอมอินทร์มงคล"


ออกแบบแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์

Wednesday, 24 June 2015

Activities

กิจกรรมของเรา

- ออกบูธกิจกรรม ณ เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท

Monday, 15 June 2015

Manufacturing

กรรมวิธีการผลิตธูปหอม อินทร์มงคล

วัสดุและส่วนผสมในการทำธูปหอม มีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ ได้แก่
- ก้านธูป ซึ่งทำมาจากต้นไผ่ศรีสุข
- ผงธูป สกัดมาจากขี้เลื่อยไม้สัก เพื่อเพิ่มความหนาของก้านธูป
- เปลือกไม้บง ใช้เพื่อทำให้ขี้เลื่อยเหนียวติดกับก้านธูป
- เนื้อไม้จันทร์ขาว ใช้เพื่อตกแต่งหน้าของก้านธูปในขั้นตอนสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อตากจนแห้งแล้ว ก็นำเอาก้านธูปมาจุ่มลงในน้ำเปล่าธรรมดา แล้วนำไปคลุกกับไม้บงที่บดแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นนำไปจุ่มน้ำอีกครั้ง แล้วคลุกต่อกับผงไม้สัก หรือผงธูปต่อได้เลย
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นก็นำไปเคลือบด้วยผงไม้จันทร์ขาว เพื่อแต่งหน้าธูป

Tuesday, 9 June 2015

Local info

ข้อมูลเกี่ยวกับ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหาดท่าเสา "ภูมิทัศน์น่าชม คมนาคมและเกษตรได้มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญา ล้ำหน้าวัฒนธรรม ผู้นำด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงดูอบอุ่น เพิ่มพูนรายได้เสริม"

สภาพสังคมในตำบลหาดท่าเสา
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานที่สำคัญๆหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ด้วยเหตุนี้ชาวตำบลหาดท่าเสาจึงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีความสามัคคีกันอย่างดีเสมอมา

ผลิตถัณฑ์ในชุมชน

ธูปหอมอินทร์มงคล
ผลิตโดย : กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล


Our Products

ผลิตภัณฑ์ของเรา


ธูปกำจัมโบ้
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ : มีกลิ่มหอมปานกลาง บรรจุ 1000 ดอก
ธูป 7 สี 7 กลิ่น
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ : สีตามวัน เริ่มจากวันอาทิตย์-วันเสาร์ บรรจุ 133 ดอก
ธูปสปา
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ : มีกลิ่นหอม ขนาด 5 นิ้ว บรรจุ 55 ดอก