Tuesday, 9 June 2015

About Us

กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
     ศึกษาข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาตราสินค้าและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ธูปหอมสปาโรงงานธูป อินทรมงคล ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาตราสินค้าและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ดูการผลิตธูปหอมสปา ณ ที่ โรงงานธูปอินทรมงคล 12 หมู่ 8 บ้านมะพลับดก ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โดยมีคุณวรนาท อินทรมงคล นำชมกิจการพร้อมสาธิตการผลิตูปสักการะและธูปหอมสปา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 
0002500.jpeg
ที่อยู่ : เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
ชื่อสถานประกอบการ : กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล


photo.jpg
ผู้ประกอบการ : วรนาท อินทรมงคล
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-477-2888
E-mail : inmongkol1999@hotmail.com

No comments:

Post a Comment