Wednesday, 24 June 2015

Activities

กิจกรรมของเรา

- ออกบูธกิจกรรม ณ เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท


- อบรมการสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : Facebook Pages

No comments:

Post a Comment